Lai Evan
Lai Evan

我們的人生是不是很大機會係人都唔係

5 小时 前
Lai Evan
Lai Evan

🍾🥂🍷🍺🥃🍻🧊🥃🧊🍶👍👍👍👍👍👍👍👍

5 小时 前
Lai Evan
Lai Evan

5 小时 前
Lai Evan
Lai Evan

我也不能說明什麼問題呢!但你要是

6 小时 前
Mei Wah Kwok
Mei Wah Kwok

您好,請問可以放入焗爐焗嗎?如果方以,應該幾多度和焗幾耐?希望你會有時間回覆。唔該晒

13 小时 前
Jeff Vent
Jeff Vent

😘 love u love u love u

17 小时 前
wangedo
wangedo

又比演算法送返黎睇多次,本身我上年都係去輕井澤結婚,存左幾年閒錢打算比個回憶老婆.點知一個武漢肺炎玩死左我,錢又用左最後得個吉

天 前
Jackson Chen
Jackson Chen

Very good video, thank you

天 前
Tim Cai
Tim Cai

臭Bob,我已經將你的信息post曬系所有的英國華人網站。全英國華人都知道你個衰樣,做過d咩壞事,大概住系邊? 祝你系英國「生活愉快」「出入平安」早日惹埋英國變種肺炎。 其他網友見到哩個post請幫我一齊將臭Bob的個人信息發去其他華人網站。要臭Bob日日系英國都擔驚受怕。

天 前
Tim Cai
Tim Cai

臭Bob,我已經將你的信息post曬系所有的英國華人網站。全英國華人都知道你個衰樣,做過d咩壞事,大概住系邊? 祝你系英國「生活愉快」「出入平安」早日惹埋英國變種肺炎。 其他網友見到哩個post請幫我一齊將臭Bob的個人信息發去其他華人網站。要臭Bob日日系英國都擔驚受怕。

天 前
Tim Cai
Tim Cai

臭Bob,我已經將你的信息post曬系所有的英國華人網站。全英國華人都知道你個衰樣,做過d咩壞事,大概住系邊? 祝你系英國「生活愉快」「出入平安」早日惹埋英國變種肺炎。 其他網友見到哩個post請幫我一齊將臭Bob的個人信息發去其他華人網站。要臭Bob日日系英國都擔驚受怕。

天 前
偉仔 Leung
偉仔 Leung

2:44 以為睇緊鍾培生

天 前
Kumanon Kumamon
Kumanon Kumamon

Bob叔 講多d英國野俾香港人知 識人亂聽agency KOL 唔小心買錯樓盤😵

天 前
diyzoneable
diyzoneable

請不要講粗口就更好

2 天 前
Kitty Lo
Kitty Lo

Hi Bob, do you mind to tell us how much is the rent? Thanks.

2 天 前
thisaccountisfake
thisaccountisfake

極權殺人唔洗用劍嘅,精神壓迫就得啦

2 天 前
Moving Socks
Moving Socks

好片👌👌

2 天 前
黃世隆
黃世隆

好美 大哥您真會拍

2 天 前
donshik hung
donshik hung

旁白笑到仆街

2 天 前
Hang chan
Hang chan

👏👏

2 天 前
Chan Cindy
Chan Cindy

支持你channel ✋☝️我加吾到你IG😔😔😔

3 天 前
Jattey Balliley
Jattey Balliley

明白了恶行恶报 欣然退党 一次在饭店吃饭,桌对面坐了一位中年女士,我和她搭上话,给她讲中共的腐败和杀人历史。她显得似听非听,言不由衷,言语中还为落马的薄熙来鸣不平。我说,凡事不能只看表面。你心里不平,是因为你不了解真相。你如果了解真相,你会发现他是遭了恶报,而且这只是报应的开始。自古以来,人们就讲,人在做,天在看。他做了那么多坏事,上天能不报应他吗?她说没有听说他做坏事,杀外国人是他老婆杀的。 我说,表面上他倒台的原因是如何如何,其实真实的原因是他积极参与迫害法轮功,法轮功是佛法修炼,文革中很多人毁佛像都遭了恶报,何况参与迫害正道大法。特别他在大连和辽宁期间,为了升官发财,追随江、周一伙,指使公、检、法、司,对修炼真、善、忍的善良民众加以残酷迫害,甚至灭绝人性的活体摘取法轮功修炼者的器官牟取暴利,还将受害者尸体做成标本展览。比当年的纳粹还要残暴。他的暴行早就被海外法轮功学员告上法庭。 她听了很震惊,说从没听说过。如果是这样,是该遭报应了。吃过饭出来,我有意和她同行了一段路,给她讲中共的邪恶,三退的意义,她感激的说:“听了你讲的,我终于明白了。知道了他们做的坏事,明白了这是善恶有报。这个中共我也看清了,它就是个黑社会,你帮我退了吧,我党、团、队全是,都给我退了。现在我感觉全身轻松了,好舒畅!”我高兴地给她起了化名退出中共。临别时,我送她一本真相期刊,祝她平安!

3 天 前
ww liang
ww liang

Whitechapel 好似係以前Jack the ripper 犯案地方

4 天 前
IS MY life IKON
IS MY life IKON

116個AA dislike

4 天 前
سيف راشد
سيف راشد

高贵之夜的发布日期要胜过一千个月..警告你们中欲前进者或欲后退者 伊玛目·马赫迪·纳赛尔·穆罕默德·亚马尼 伊历 1442年07月18日 公历 2021年03月02日 ________ 至于今年1442年明年斋月的高贵之夜(优于一千个月)是星期日晚上也就是星期一夜晚;也就是说,在星期日,星期一晚上日落之后。 也许人类中的所有天文学家,他们的穆斯林和异教徒都想说:“哦,纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,这是不可能的,因为满月的夜晚与农历月初是相同的,本身是在农历半月的夜晚发生的,那么沙班的月亮将在星期一的黎明在五点三十一分吗?今年1442年在星期一晚上的周日日落之后? 这是一门极其精确的天体科学,所有天体物理学家都不会不同意,即使在一秒钟之内也是如此!这是一个全球性的时刻,称为太阳和月亮的中心合流,而沙邦的月亮的合流要到麦加时间星期一的星期一凌晨5:31才会发生,直到星期一人们不同意这是一个全球性时刻。也就是世界标准时间1:31。 然后,伊玛目·马赫迪·纳赛尔·穆罕默德·亚马尼对所有提问者做出回应,并说:“我是两个月见证者之一,该月的新月并非也不会由中央联合产生,因为月亮和太阳的面孔在光中完全是黑暗的;太阳不应该察觉到月亮,因为上帝创造了天堂和大地。安拉说: “[39]月亮,我为它预定星宿,直到它再变成象干枯的椰枣枝一样。[40]太阳不得追及月亮,黑夜也不得超越白昼,各在一个轨道上浮游着”。{雅辛章}。 {And the moon, We have ordained for it stages till it becomes again as an old Orjoon.(39) Neither it is for the sun to overtake the moon, nor can the night precede the daylight. And all float on in an orbit.(40)}Truthful Allah the Great [Y.S.] 36:39-40 { وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ } [ سورة يس ]. 但这是天体物理学的一个奇迹般的宇宙奇迹,真主为相信他的哈里发给世人伊玛目艾哈迈德·纳赫瑟·纳赛尔·穆罕默德·艾哈迈尼树立了一个普遍的信号。除了真主的哈里法伊玛目·阿尔·马赫迪·纳赛尔·穆罕默德·阿尔·亚玛尼之外,其他人人不知道这件事,他对确定性一无所知,满月在星期一的星期日日落之后照亮斋月半夜夜晚那是因为太阳会感知月亮,而新月会在星期日出生,并在麦加时在星期日晚上的日落之前落山,这可能是一个月的初月(斋月),而不是新月。我不是一个无知的人,我知道斋月第一个月的新月在星期日星期日日落之后,星期一晚上,斋月的第一夜,星期日的星期日之后将看不到。世界斋月的新月将在星期一晚上的周日日落之前开始,并且处于意识状态,太阳将与之相遇,在黎明祈祷的时代可能是新月。阴影的开始,在麦加时期,至于月亮的升起,是你们在今年1442年斋月的满月,在星期一晚上的星期日日落之后。在周一星期一晚上的日落之后,在世界的所有东部;今年1442年的斋月的半夜比一年的一千个太阳月更好,而太阳月的长度为一千个月,相当于八十三年零四个月,至八十三年。 ,它在斋月结束时结束,至于这四个月,这些神圣的月结束于穆哈兰的第四个神圣月。那么,你们是否相信在征服的承诺降临之前,苦难的星球已经安定下来了? 或直接来自上帝的命令,你们将感到遗憾。 伊玛目•马赫迪•纳赛尔•穆罕默德•亚马尼

4 天 前
Pazu Chung
Pazu Chung

你堆網站推介真係好好用!感謝

5 天 前
alansmith888
alansmith888

What is your job? what do you do there?

5 天 前
Suki Gin
Suki Gin

一個字「掂」,支持你💪🏻

5 天 前
Chris Li
Chris Li

無啦啦攝句”瑕僻”笑左🤣

5 天 前
gary Lam
gary Lam

波叔好嘢

5 天 前
Choi Ying Wong
Choi Ying Wong

笑死

5 天 前
Alan Tang
Alan Tang

Thanks bro...for the info....

5 天 前
zhao zhun li
zhao zhun li

Hello Mr.Bob, why did you decide to travel to UK during covid?

5 天 前
Siyi Yu
Siyi Yu

很有帮助的片,希望Bob叔在英国可以顺顺利利健健康康!

5 天 前
Wing Sin
Wing Sin

我正正就喺whitechapel 返工,非常同意你嘅分析

5 天 前
SorKeung宋久強
SorKeung宋久強

祝Bob叔身體健康🙏🏻🙏🏻

5 天 前
yip tai tsoi
yip tai tsoi

已點👍&訂閲,多謝分享🙏❤

5 天 前
Kanus happy
Kanus happy

Thank you Bob叔👍👍👍

6 天 前
Kelvin Lam
Kelvin Lam

其實住香港都好幸福,系D樓貴到PK

6 天 前
GoDoneBoys Go登仔
GoDoneBoys Go登仔

資訊有用!

6 天 前
Xu Matthew
Xu Matthew

bob叔,take care ah

6 天 前
Master Gary
Master Gary

Thank you Uncle Bob!!!

6 天 前
Laurence Pak
Laurence Pak

what a beautiful view

6 天 前
Jimmy T
Jimmy T

bob 叔做得好詳盡好有心!多謝bob 叔!

6 天 前
Ginjun Chiao
Ginjun Chiao

希望BOB叔唔會學其他KOL、AA咁,為咗受人錢財而替人sell依樣sell個樣,從而影響你拍片內容與發布評語嘅公信力。

6 天 前
peter lionsher
peter lionsher

Bob叔 , 等待你的直播節目 !

6 天 前
Fion Ho
Fion Ho

我有個舊朋友,原來啱啱過咗去英國 3個月,自己搞地產生意

6 天 前
Z Yao
Z Yao

听不懂啊!

6 天 前
May Chan
May Chan

Bob叔唔違疾忌醫既心態好好

6 天 前
Annie Liu
Annie Liu

I have just subscribed. Thank you very much for sharing.

6 天 前
LULU廚房
LULU廚房

好美的景色~~

6 天 前
LULU廚房
LULU廚房

謝謝分享!

6 天 前
Victor Cheung
Victor Cheung

新人岩岩開始睇你,發覺舊片嘅節奏同氣氛都已經唔錯,唔會覺得悶同想飛片,加油,期待你係英國去多D旅行煮多D野食出多D片

6 天 前
Casper Fung
Casper Fung

睇咗咁多個最信任就係bob叔你同@廚職背遊梁芷靈,多謝你話我知slough係唔得,想請問會唔會有ealing同acton介紹?謝謝🙏

7 天 前
Enfys Yiu
Enfys Yiu

好掛住Bob叔🥺

7 天 前
PadmaBilly
PadmaBilly

Thx Bob

7 天 前
Modi
Modi

估唔到10分鐘左右一條片, 竟然可以咁詳盡分析, 真係厲害. 叻既人去到邊都係叻

7 天 前
HK ROTTEN
HK ROTTEN

民主自由的國度也會中伏,這麼奇怪。 brixton 好好架。

7 天 前
Keith Ng
Keith Ng

Bob 叔,好掛著你!

7 天 前
mamagochi
mamagochi

Take it easy Bob good to see u back

7 天 前
Portia Le
Portia Le

精彩!希望多介紹英國各大hi 區,唔使香港人中伏!Thanks

7 天 前
L KONG
L KONG

負評d x樣 用心不良,當中有幾多係aa

7 天 前
曾子謙
曾子謙

2:43 抽光水

7 天 前
李李白
李李白

呵呵

7 天 前
大石
大石

依條片真係功德無量,勝過七級浮屠,我自問冇空手入白刃嘅本領。

7 天 前
JACK TAI
JACK TAI

8:35個BB女好得意好靓

7 天 前
Nelson Hui
Nelson Hui

有本事出全英語片呀

7 天 前
Nelson Hui
Nelson Hui

bob 叔扮英國通 come off it

7 天 前
Nelson Hui
Nelson Hui

多左好多未曾在英讀書工作和居住過的 kol 出片 扮英國通 有d連旅遊英國都冇經驗 信佢一成雙目失明

7 天 前
Benny Yeung
Benny Yeung

住英國,夜晚坐巴士唔好上上層,夜晚最好唔好出街!

8 天 前
DR0JOE
DR0JOE

講真話,必須CLS。bob 叔你幾時開live 呀!

8 天 前
J M
J M

Thanks bob叔🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

8 天 前
Zetta Sze
Zetta Sze

Bob 叔真係好好啊!!大家睇路啊

8 天 前
Karman Sin
Karman Sin

101斑點狗個境😹😹😹

8 天 前
遇藍
遇藍

我之前去倫敦玩,住White Chapel 的airbnb (因為便宜),但嗰度氛圍好壓抑,好似翻大陸,之後再去寧願住市中心hostel

8 天 前
Tracy Lau
Tracy Lau

Bob 叔心地真係好好😘非常感謝您的介紹💕💕💕

8 天 前
Lily Liao
Lily Liao

Hi Bob叔!請問為什麼加熱之後還需要放烤箱呢?有什麼差別嗎?謝謝🙏

8 天 前
Sofa Tang
Sofa Tang

點解咁多人鐘意住喺倫敦呢?

8 天 前
Chan Cindy
Chan Cindy

Bob叔你喊我又一齊喊😭😭😭你講嘅每一句說話都係我嘅心聲🙌我42歲都係聽嗰班仆歌星🤬勿忘初心,在有一班真香港人與你同在✋☝️

8 天 前
Noplay
Noplay

BOB is the good KOL.

8 天 前